1. TITULARITAT DEL WEB

El lloc web https://teatredelallotja.paeria.cat és titularitat de la FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA, fundació pública que té per objecte contribuir a la promoció i difusió de les arts escèniques, la música i els festivals audiovisuals a la ciutat de Lleida i el seu territori d’influència. El seu domicili social està establert a Lleida, Av. Tortosa, 6-8, 25005 Lleida.

 

  1. TERMES I CONDICIONS

Aquest lloc web té un caràcter purament informatiu i per a ús personal de l’usuari. L’accés i la navegació en aquesta pàgina web us atorguen la condició d’usuari i impliquen l’acceptació i el coneixement ple d’aquest avís legal. Si no accepteu l’avís legal, us haureu d’abstenir d’accedir al web o d’utilitzar-lo. L’avís legal o les condicions del servei es podran modificar quan la FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA ho consideri oportú o quan es produeixin canvis legislatius o tecnològics. Aquestes modificacions seran vàlides des què es publiquin en aquest lloc web.

 

  1. CONTINGUTS I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts que es mostren en el web són vigents en la data de la seva última actualització, i la FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA es reserva les facultats de modificar-los, actualitzar-los o eliminar-los en qualsevol moment, sense que això pugui donar dret a cap reclamació o indemnització. FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA farà tots els esforços per garantir l’accés i la disponibilitat de la pàgina web. L’usuari reconeix que els continguts del web són de titularitat exclusiva de FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA. Es prohibeix, excepte en cas d’autorització expressa del titular del web, la modificació, descàrrega, transmissió, còpia, reproducció, explotació, comunicació, distribució o transformació dels continguts del lloc web. L’accés al web no implica, en cap cas, que l’usuari tingui dret sobre els textos, missatges, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, marques, noms comercials o altres signes distintius que apareixen al portal, els drets dels quals corresponen a la FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA. Alguns dels continguts de la pàgina web poden ser descarregats per l’usuari sempre que siguin per a un ús privat i sense finalitat comercial.

 

  1. ENLLAÇOS

FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA posa a disposició dels usuaris de la pàgina web una sèrie d’enllaços a efectes purament informatius. FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que es puguin incloure en aquests web, i és l’usuari qui accedeix, sota la seva responsabilitat, al contingut i en les condicions d’ús que hi hagi en aquests llocs o pàgines web.

 

  1. RESPONSABILITAT

L’accés a https://teatredelallotja.paeria.cat és voluntari i responsabilitat exclusiva dels usuaris. FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA no es responsabilitza del mal ús que l’usuari pugui fer d’aquest lloc web. Així mateix, FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA no es farà responsable dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal. FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA no garanteix la inexistència de virus informàtics o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest web o dels enllaços, motiu pel qual FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA no es responsabilitza dels perjudicis que poguessin causar. Està prohibit l’accés al web a menors de 14 anys. FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA no assumirà cap responsabilitat sobre persones que incompleixin la normativa.

 

  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, us informem que les dades facilitades per l’usuari formaran part d’un fitxer titularitat de la FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA, amb la finalitat d’atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de compra d’entrades a través del servei web, i també d’informar i transmetre informació respecte a l’esdeveniment o espectacle per al qual s’hagi fet una compra i sobre els altres serveis i productes que ofereix el Teatre de la Llotja. La FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA garanteix la confidencialitat de les dades obtingudes i l’adopció de les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de conformitat amb la legislació vigent, i es compromet a no utilitzar les dades amb finalitats incompatibles a les indicades i a no comunicar o cedir, llevat de les excepcions legalment previstes, les dades de caràcter personal. L’usuari garanteix que les dades que proporciona són exactes i actualitzades i es compromet a comunicar-ne a la FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA qualsevol rectificació o modificació. En el supòsit que faciliti dades d’una o diverses persones, l’usuari es fa responsable de l’acreditació del dret d’informació i del consentiment, de la licitud de la comunicació o cessió i del compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L’enviament del formulari emplenat amb les dades implica que l’usuari consent inequívocament el tractament de les seves dades i que, igualment, autoritza de forma expressa l’enviament d’informació comercial, ofertes o qualsevol altre missatge que contingui informació o publicitat del Teatre de la Llotja. Us informem que podeu exercir gratuïtament els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos per la legislació vigent davant del responsable del fitxer a l’adreça Av. Tortosa, 6-8, 25005 Lleida.

 

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Aquestes condicions generals s’interpretaran i regiran d’acord amb la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol litigi, controvèrsia o diferència que estiguin relacionats amb l’accés o la utilització d’aquest lloc web, seran competents els jutjats i tribunals de Lleida, i tant FUNDACIÓ PÚBLICA TEATRE DE LA LLOTJA com l’usuari renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.