La compra d'una entrada representa l'acceptació de les següents condicions:

Entrades

1. La persona que ha comprat l'entrada és l’única responsable de la custòdia d'aquesta. En cas de duplicacions d’entrades amb codis de barres idèntics només es considerarà vàlida la primera entrada presentada, i en cap cas es permetrà entrar a qui posteriorment intenti accedir al recinte amb la mateixa entrada.
2. L’organització declina qualsevol responsabilitat si l’entrada no ha estat adquirida en els punts de venda oficials: taquilla del teatre, Oficina de Turisme de Lleida o pels web www.teatredelallotja.cat i www.latemporadalleida.cat
3. No s’admeten ni canvis ni devolucions.
4. En cas que l’entrada inclogui un descompte, l’organitzador podrà sol·licitar el corresponent carnet per a la seva comprovació.
5. En cas que es cancel·li l’espectacle, l’organització es compromet a la devolució de l’import d’aquesta entrada.
6. En cas que es cancel·li l’espectacle per motius de força major, l’organització podrà modificar la data de l’actuació, i en aquest cas serà vàlida la mateixa entrada.
7. La possessió i compra de les entrades no dóna dret al seu propietari, o a tercers, a utilitzar les mateixes amb finalitats publicitàries, concursos, sortejos, regals, etc. L’incompliment d’aquest punt obligarà a l'anunciant i/o usuaris no autoritzats a fer front als danys i perjudicis que es puguin ocasionar, i faculta l’organització a anul·lar les entrades utilitzades amb aquestes finalitats.
8. L’organitzador no es fa responsable dels possibles errors dels mitjans de comunicació a l’hora d’informar sobre l’espectacle (dates, hores, preus, etc.)

Espectacle

1. L’organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa artístic de l’espectacle, això com la data i/o hora de la funció.
2. Qualsevol entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament, autoritzarà a l’organització a no permetre l’accés al portador de l’entrada, sense tenir aquest cap dret a la devolució del seu import.
3. Es prohibeix fer fotografies dels espectacles sense l’autorització expressa de l’organització.
4. Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual derivats de l’espectacle.
5. No es permetrà l’entrada al teatre una vegada començada la funció.
6. No es permet fumar a l’interior del recinte, ni accedir-hi amb menjar ni beguda.
7. No es permet l’entrada al teatre amb armes, objectes tallants o contundents i qualsevol altre objecte que l’organització consideri perillós.
8. L’organització es reserva el dret d’admissió.
9. El portador d’una entrada accepta que es realitzi un registre segons la llei, al accedir al recinte amb l’únic fi de verificar que es compleixen les condicions de seguretat exigibles, pel que en cas de negar-s’hi quedarà denegat l’accés al recinte.
10. No es poden deixar objectes en els passadissos ni en els accessos que puguin dificultar l’evacuació en cas d’emergència.
11. És necessari conservar l’entrada de l’espectacle fins al final de la funció.