Aquest és un vídeo tutorial que us mostrarà les passes del procés de compra online, de manera que us quedi resolt qualsevol dubte que us pugui sorgir en el procés.